Publicații

Strategia nationala de educatie parentala

În aprilie 2017 Strategia Nationala de Educatie Parentala a fost finalizata sub forma unui document de lucru, elaborat prin asistența tehnica oferită de UNICEF Fundației Copiii Noștri si Asociatiei HoltIS. Forma actuala, propusa spre dezbatere publica, asamblata de prof. Stefan Cojocaru, membru in Comitetul de Coordonare pentru Elaborarea Strategiei, integreaza si contributia in timp a celorlalti membrii ai Comitetului de Coordonare. Realizarea si promovarea Strategiei Nationale de Educatie Parentala reprezinta principalul obiectiv al proiectului „Promovarea strategiei naționale pentru educația parentală" al Fundației Copiii Noștri, in parteneriat cu Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil si cu organizatia elvetiana „Formation des Parents - CH". Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Strategia nationala de educatie parentala

Digital parenting  sau cum să fii un bun părinte pe internet

Digital parenting sau cum să fii un bun părinte pe internet

Broșura oferă părinților informații, resurse inovatoare și creative care alungă teama, anxietatea și frustrările legate de epoca internetului și care vin în sprijinul părinților ce vor să fie în interacțiune cu copiii lor și pe internet.

Scopul acestei broșuri este acela de a întări capacitatea părinților de a-și folosi abilitățile din mediul of-line în cel on-line, cu alte cuvinte de a-și folosi toate competențele din viața de părinte de zi cu zi, în viața virtuală, cea din mediul digital, on line.

Realizată de partenerii noștri de la Federatia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, broșura le prezintă părinților 10 pași de urmat pentru a fi un bun părinte pe internet precum si câteva idei care să-i ajute să-și sprijine copiii pentru a avea încredere în sine și a fi siguri pe ei în lumea digitală.

Pentru a accesa broșura descărcați aici:

 Digital parenting

Sertarul pedagogic

Sertarul pedagogic

„Sertarul pedagogic" este o mapă, adresată părinţilor şi profesioniştilor care lucrează cu părinţi. Aceasta a fost elaborată prin traducerea, prelucrarea şi adaptarea materialelor similare puse la dispoziţie cu amabilitate şi în mod gratuit de către organizaţia „Education familiale - Friburg" în beneficiul profesioniştilor, părinţilor şi copiilor din România.

Mapa conţine 30 de fise, prezentand  o serie de idei practice oferite părinţilor în diverse situaţii cu care ei se confruntă cel mai frecvent în educaţia copilului. Materialul prezentat nu îşi propune să dea soluţii absolute părinţilor, ci doar sugestii privind modalităţi de abordare/rezolvare a unor dificultăţi inerente intervenite în procesul educaţional.

Bazat pe flexibilitate şi deschidere către părinţii din toate categoriile socio-culturale, conţinutul „Sertarului pedagogic" are un caracter preventiv, aducând părinţilor informaţii simple şi uşor de aplicat, înainte ca problemele să devină clinice.

Toate fişele prezentate în această mapă încearcă să răspundă la două întrebări esenţiale: 

Ø  Care sunt nevoile de dezvoltare ale copilului în anumite momente şi situaţii din viaţa lui, ţinând cont de condiţiile concrete date?

Ø  Care sunt nevoile părinţilor pentru a-şi putea asuma în bune condiţii rolul de părinte?

„Sertarul pedagogic" nu epuizează toate temele legate de comunicarea părinte-copil; el nu este un material exhaustiv, ci îşi propune doar să abordeze acele situaţii care au apărut mai frecvent în cadrul activităţii cu părinţii.

« Sertarul pedagogic » poate fi descărcat aici :

 Sertarul pedagogic

Studiul de cercetare cu privire la educația parentală și nevoia de servicii de suport pentru părinți

„Studiul de cercetare cu privire la educația parentală și nevoia de servicii de suport pentru părinți” face parte din proiectul „Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală”, implementat de Fundația Copiii Noștri, în parteneriat cu organizaţia Formation des Parents – CH, (Lausanne, Elveția) și cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (România).

Cercetarea s-a desfășurat în 16 județe (câte două județe în fiecare regiune de dezvoltare) și în 2 sectoare din București. În fiecare județ și sector, s-au aplicat chestionare diferențiate (decidenți/ părinți), prin interviuri directe organizate de cadrele didactice care au participat la acest studiu, pe un eșantion total de 1175 de subiecți, dintre care 704 părinți și 471 de persoane de decizie și profesioniști.

„Studiul de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi" este menit să servească drept fundamentare pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală. Metodologia studiului permite, pe de o parte, identificarea nevoii de sprijin, exprimate de părinţi, a doleanţelor şi a sugestiilor acestora, cât şi, pe de altă parte, identificarea viziunii pe care profesioniştii şi decidenţii o au referitor la necesitatea educaţiei parentale şi a modului de punere în practică a acesteia.

Concluziile studiului vor fi preluate şi asimilate în conţinutul Strategiei Naţionale pentru Educație Parentală pentru ca aceasta să conducă la iniţierea şi dezvoltarea unor servicii necesare, adecvate şi accesibile tuturor categoriilor de părinţi, din ambele medii de rezidență (urban și rural), precum și problematicilor variate cu care aceștia se confruntă. Totodată, pornind de la răspunsurile decidenţilor, Strategia Naţională pentru Educație Parentală va ţine cont şi de posibilităţile reale de aplicare, de direcţiile propuse şi de variantele de organizare (centralizată, descentralizată sau adoptând alte soluţii) care se regăsesc în cadrul studiului.

Studiul a fost finalizat și tipărit în luna iunie 2016. Versiunea completă poate fi descărcată de aici:Studiu EP 2016

Ghid pentru profesioniștii care organizează cursuri de educație parentală și întâlniri cu părinții

„Ghidul pentru profesioniștii care organizează cursuri de educație parentală și întâlniri cu părinții” este publicat în cadrul proiectului Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală și își propune să fie un instrument util, adresat profesioniștilor care organizează întâlniri cu părinții. Scopul Ghidului este să îi sprijine pe părinți să construiască relații puternice și sigure cu copiii lor, prin înţelegerea mecanismelor care stau la baza comportamentului copilului şi prin câştigarea abilitaţilor necesare pentru influenţarea acestui comportament în mod pozitiv. Deşi nu se adresează exclusiv anumitor categorii de părinţi, activităţile de educaţie parentală propuse de acest ghid se pretează foarte bine pentru a fi desfăşurate în comunităţi defavorizate.

Ghidul cuprinde o descriere a diferitelor elemente specifice ale familiilor defavorizate, principii generale pentru desfășurarea întâlnirilor cu părinții, precum și procedee ale educației. În plus, Ghidul prezintă 8 ateliere, cu activități și informații practice, pe teme ca atenția acordată copilului, stabilirea de limite și interdicții, comunicare și timp de calitate, precum și 8 teme utile de discutat cu părinții: modalități de prevenire a accidentelor, probleme legate de sexualitate, implicarea tatălui în viața copilului, importanța jocului pentru dezvoltarea copilului etc.

Ghidul a fost aplicat experimental de către cadre didactice din două localități, un oraș mic – Câmpia Turzii, județul Cluj, și o comună – Ștefan cel Mare, judetul Călărași. Testarea s-a facut în cadrul mai multor întâlniri cu părinții, organizate în grădinițe și școli. Concluziile acestor întâlniri experimentale au fost folosite la definitivarea Ghidului în formă finala.

Ghidul este editat în 200 de exemplare care vor fi distribuite in timpul proiectului.Ghid pentru profesioniștii care organizează cursuri de educație parentală și întâlniri cu părinții