Parteneri

FORMATION DES PARENTS – CH

FORMATION DES PARENTS – CH

www.formation-des-parents.ch

Misiune și obiective

“Formation des Parents CH” este centrul național de competențe pentru educarea profesionistă a părinților și informarea în domeniul educației și relațiilor familiale. Formation des Parents CH susține educarea părinților ca parte a educației pentru adulți. În calitatea sa de organizație-umbrelă și platformă de informare, “Formation des Parents - CH” raspunde asteptarilor formatorilor, ale educatorilor parentali și ale organizatorilor cursurilor de formare pentru părinți. Având standard înalte de calitate, organizația are la bază principiul conform căruia educația este o componentă esențială a vieții.

Organizare și finanțare

Activitatea Formation des parents CH este desfășurată de către 4 angajați permanenți ce susțin 300 de educatori parentali pe întreg teritoriul Elveției. Organizația lucrează cu resurse limitate, beneficiind de finanțare parțială din partea guvernului federal și de finanțare prin intermediul membrilor, sponsorilor și a donatorilor privați. Organizația depinde din ce în ce mai mult de fonduri private pentru a-și desfășura proiectele de anvergură.

Viziune

Formation des Parents CH se adresează, în primul rând, părinților de nou-născuți și bebeluși, copii mici, preșcolari și adolescenți. Formation de Parents CH se adresează și profesioniștilor care sunt conștienți de rolul educațional pe care și-l asumă. Politicile publice, sectorul privat, mediul științific și mass-media ar trebui să demonstreze o sensibilitate mai crescută față de problemele de educație parentală și să fie mai implicate în activitățile din acest domeniu. Scopul nostru este ca orice părinte să beneficieze de diferitele activități oferite de către Formation des Parents CH.

Activități

Formation des Parents CH informează părinții, școlile, organizatorii de educație parentală și rețelele de educatori/părinți cu ajutorul tehnologiei curente. Formation des Parents CH este dedicat educației parentale profesioniste, bazată pe ultimele descoperiri științifice din domeniu. Organizația colaborează cu instituții selectate pentru formarea educatorilor parentali în cadrul unor module clar definite și stabilește criterii de calitate pentru educarea părinților.

Referiri multiculturale

Formation des Parents CH își pune expertiza la dispoziția indivizilor sau a organizațiilor și le susține în elaborarea de noi oferte sau în practica lor la nivelul cantoanelor elvețiene. Formation of CH Parents se dedică, de asemenea și în special, susținerii părinților aflați în situații defavorizate și familiilor de imigranți. Pliantele de informare și documentele importante sunt traduse în 16 limbi.

Cooperare importantă

La nivel național, centrul "Round Tables – Femmes–Tische” este responsabil pentru dezvoltarea și suportul oferit oportunităților de formare dedicate femeilor. Activitatile sunt desfășurate într-un cadru informal. Materiale video scurte sau fotografii introduc tema întâlnirilor, temă care se va afla în centrul discuțiilor moderate de un formator.

“Centrul de competențe pentru colaborarea cu părinții” elaborează documente și consiliază părinții, școlile și profesioniștii care își doresc să construiască un parteneriat activ între părinți și școală. Această cooperare este consacrată în legislația unora dintre cantoanele elvețiene, unde este obligatorie.

Direcții și perspective

La finalul campaniei "Education gives strength" (“Educația dă putere”), care s-a bucurat de un mare success, am lansat, în septembrie 2010, o nouă campanie sub sloganul "Bounds makes you strong" (“Atasamentul te face puternic”). Această campanie se concentreaza pe importanța atașamentului dezvoltat între bebeluș și părinții săi. Un modul de formare pe teme de educație, pentru profesioniștii care lucrează cu părinții, se află în dezvoltare. Un alt program al Formation des Parents CH, Femmes – Tische, se focusează pe familiile de imigranți: în cadrul acestui program sunt organizate întâlniri în care mamele pot discuta, în limba maternă, pe teme legate de educație, sănătate și integrare.

Rolul FORMATION DES PARENTS - CH în implementarea proiectului:

 • Desemnează un coordonator/responsabil de proiect care participa direct la implementarea proiectului;
 • Participă la desfășurarea activităților prevăzute în proiect ;
 • Asigură selectia si prezența formatorilor la cele 4 seminarii de formare organizate în cadrul proiectului;
 • Organizează, în Elveția, în colaborare cu Fundaţia Copiii Noştri, schimbul de experiență și activitățile pentru profesioniștii români care lucrează cu părinți;
 • Un reprezentant al organizației va participa la una sau mai multe mese rotunde organizate în cadrul proiectului;
 • Oferă asistență pentru stabilirea metodologiei necesare cercetării pentru identificarea nevoilor reale ale părinților;
 • Oferă asistență în elaborarea formei finale a Strategiei Naționale de Educație Parentală;
 • Susține implementarea proiectului și participă la promovarea lui, printr-o campanie locală, oferind o imagine corectă și pozitivă asupra proiectului si pune in evidentă sursa de finantare;
 • Contribuie la diseminarea informațiilor asupra parteneriatului Elvețiano – Român și participă în cadrul evenimentelor publice prevăzute în proiect (conferințe, seminarii etc.);
 • Participă la evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului;
 • Colaborează la elaborarea rapoartelor intermediare și a celui final.