Activitati si evenimente

Prezentarea deplasării în Elveţia a delegaţiei romane pentru schimbul de experienţă cu partenerul elvetian „Formation des parents – CH” .

În perioada 16 - 21 octombrie 2016, conform planului de activităţi al proiectului, a avut loc un schimb de experienţă între Fundaţia Copiii Noştri şi Formation des parents - CH, la care au participat 6 profesionişti romani, din cadrul echipei de management şi a Steering committee. 

Schimbul de experinţă a avut ca scop să contribuie la informarea  partenerilor romani  cu privire la politicile de educaţie parentală în Elveţia şi la serviciile oferite părinţilor pentru dezvoltarea competenţelor parentale.

Schimbul de experienţă a fost organizat de dl Andre Chappot, coordonatorul de proiect din partea « Formation des parents - CH », care a condus şi a însoţit delegaţia pe tot parcursul programului.

În cadrul schimbului de experienţă delegaţia romană a avut întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG-uri care oferă suport parental şi a vizitat mai multe centre care oferă astfel de servicii :

« Maison verte » (Casa verde) din Renne - întâlnire cu dna Karine Rebecchi,

« Ecole des parents » din Geneva, întâlnire cu dna Katharina Schindler, director

« Education familiale- Fribourg » - întâlnire cu dna Cristina Tattarletti.

Un loc central l-a avut întâlnirea cu partenerul de proiect „Elternbildung CH, Zürich" (traducerea germană a Formation des parents - CH).  Directorul acestei organizaţii, doamna Cristelle Schläpfer a făcut o amplă prezentare a organizaţiei, a activităţilor acesteia şi a modului de coordonare a celor trei organizaţii - filiale locale în cele trei regiuni lingvistice ale Elveţiei.

De asemenea delegaţia s-a întâlnit cu dl. David Muller, coordonator de proiect, în cadrul aceleaşi organizaţii, care a făcut o amplă prezentare a serviciilor oferite părinţilor.

Delegaţia a mai avut întâlniri la « Centrul de cercetare referitor la relaţia părinte - copil » , cu doamna  France Frascarolo-Moutinot, una dintre formatoarele pentru seminarul nr 4 care a avut loc în România în cadrul proiectului, precum şi întâlniri cu alţi  profesionişti din diferite domenii legate de copii şi părinţi: domnul Jean-Bernard Siggen, responsabil în « Brigada pentru minori ai Poliţiei cantonale » din Fribourg şi domnul Nicolas Perelyguine,  responsabil al « Centrului de activităţi şi animaţie pentru copii şi tineri » din Rennes.

Delegaţia romană a avut şi o întâlnire cu formatorii care au participat la seminariile de formare din România dintre care doamnele Vivianne Fenter şi Kirsten Kirschner

Câteva concluzii care au reieşit în cadrul schimbului de experienţă :

  • Elveţia are o lungă experienţă în domeniul educaţiei parentale
  • Există diferenţe esenţiale de organizare între România şi Elveţia având în vedere că aceasta este un stat federal cu organizare cantonală (în fiecare din cele 28 de cantoane)
  • Organizarea serviciilor pentru părinţi este bazată pe nevoile acestora în fiecare comunitate
  • Serviciile sunt flexibile, adaptate şi accesibile şi se bazează pe finanţări locale
  • Finanţarea serviciilor pentru copii şi părinţi provine în proporţie de 80-90% de la bugetul de stat (local şi cantonal)
  • Bugetele sunt propuse de organizaţii pornind de la nevoile comunităţii, din observarea acestora, ţinând cont de cererile şi sugestiile părinţilor; nu se fac studii speciale deoarece ar fi prea costisitor
  • Bugetele sunt generoase, permiţând un număr adecvat de profesionişti şi oferirea de servicii de bună calitate şi adecvate nevoilor
  • Eficienta activităţii personalului este o prioritate. Toţi profesioniştii sunt supervizaţi. Supervizarea se face la toate nivelurile. Majoritatea profesioniştilor lucrează cu normă parţială
  • Nu există o coordonare a serviciilor la nivel naţional; activitatea de educaţie parentală fiind în responsabilitatea autorităţilor locale.