Activitati si evenimente

Întâlniri în comunitate desfășurate în perioada martie – august 2017 .

În perioada 1 martie – 31 august 2017 au fost organizate mai multe întâlniri în comunitate cu scopul de a promova Strategia Naționala pentru Educație Parentală în orașe mici și în mediul rural. Totodată aceste întâlniri au avut ca obiectiv să aducă în atenția profesioniștilor și părinților din localitățile selectate problematica educației parentale și dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru părinți, astfel încât aceștia să fie capabili să își exercite atribuțiile parentale în mod corespunzător.

Răspunzând prevederilor proiectului de promovare a Strategiei Naționale pentru Educație Parentală pe o arie geográfică extinsă, cuprinzând cât mai multe județe si regiuni de dezvoltare, întâlnirile care au fost programate în aceasta perioada au avut loc în comunități din următoarele județe: Ialomița (orasul Slobozia), Harghita (orasul Toplița), și Teleorman (comuna Salcia). Anterior au mai fost organizate astfel de evenimente în județul Prahova, județul Ilfov și în București, în sectorul 5, cartierul Ferentari.

Intalnirea în comunitate de la Slobozia a fost organizată în colaborare cu Inspectoratul școlar Ialomița și a avut loc în data de 11 martie 2017 la Liceul Pedagogic “Matei Basarab” str. Matei Basarab nr. 5, Slobozia.

Au participat 21 de cadre didactice, directori de școală și alți profesioniști din localitățile Slobozia, Fetești și Țăndărei și comunele Stelnica, Sudiți și Movila.

Judetul Ialomița a fost selectat pentru acest eveniment ținând cont de faptul că este unul dintre cele mai sărace județe, cu o pondere de 61% a populației care trăiește în mediul rural; numărul locuitorilor este în descreștere în ultimii 10 ani, tocmai din cauza săraciei și a resurselor materiale precare.

Întâlnirea în comunitate de la Toplița a avut loc în data de 1 aprilie 2017, la grădinița “Dumbrava minunată” aparținând Liceului Andrei Șaguna, fiind organizată în colaborare cu Inspectoratul școlar Harghita.

La întâlnire au participat 34 de cadre didactice din Toplița, Gheorgheni și Miercurea Ciuc precum și părinți din Toplița.

Județul Harghita și orașul Toplița au fost selecționate pentru acest eveniment datorită faptului că exista o varietate de diferite etnii în zonă, mai ales o pondere mare a populației maghiare dar și de etnie romă sau germană.

Întâlnirea în comunitate din județul Teleorman a fost organizată în comuna Salcia, în data de 17 iulie 2017 și a avut loc la Școala Gimnazială din Salcia.

Au fost prezenți 30 de participanți din Comunele Salcia și Călmățuiu, cadre didactice, reprezentanți ai Consiliului Local și alți profesioniști.

In general temele discutate la aceste intalniri au fost aproximativ aceleași, spre exemplu:

a) Este educația parentală o prioritate?

b) Sunt părinții de azi pregătiți pentru a-și asuma în mod corespunzător atribuțiile de părinte?

c) Este necesar sau nu un cadru legal adecvat pentru promovarea educației parentale?

d) Care sunt instituțiile care ar trebui să-și asume activitatea de educație parentală/susținerea parentalității?

e) Este nevoie de cadre specializate care să le transmită părinților cunostințe actuale despre educația parentală care să combată vechile mentalități bazate pe autoritate excesivă, pedepse fizice, abuz și neglijarea drepturilor copilului?

f) Rolul comunității, al factorilor de decizie și al persoanelor-cheie în promovarea educației parentale.

În toate întâlnirile a fost discutat documentul ,,Strategia Națională pentru Educație Parentală” pe baza căruia au avut loc dezbateri și propuneri.

Din evaluarea chestionarelor care au fost completate de participanţi la finalul tuturor acestor întâlniri s-au desprins următoarele concluzii:

  • Este nevoie de o Strategie naţională de educaţie parentală care să reglementeze în mod legal şi oficial această activitate.
  • Strategia Națională pentru Educație Parentală este un document necesar și útil, care trebuie adoptat de Guvern cât mai repede pentru a oferi susținere părinților în domeniul parentalității.
  • Multe cadre didactice au subliniat că anterior au participat la Programul de educaţie parentală desfăşurat de Fundaţia Copiii Noştri cu asistenţa UNICEF în cadrul căruia au beneficiat de formări specifice, iar ulterior au desfăşurat întâlniri/lecţii cu părinţii după metoda „Educaţi Aşa”. Aceste întâlniri cu părinții s-au bucurat de un real succes, demonstrând nevoia de informare și servicii pentru o mai bună educație în familie. Toată această activitate s-a bazat exclusiv pe voluntariat şi pe sprijin din partea Inspectoratului școlar. De aceea, pentru ca educația parentală să devină o activitate continuă și coerentă la nivel național este necesară alocarea unor bugete speciale la nivel local/ național pentru a organiza în mod constant şi eficient educaţia parentală.
  • Relaţia şcoală/grădiniţă – părinţi este esenţială şi trebuie să fie susţinută in permanenţă. Părinţii care nu sunt implicaţi în activităţi la grădiniţă/școală îşi diminuează interesul faţă de educaţia copilului, ceea ce ulterior poate conduce la abandon şcolar.