Activitati si evenimente

Întâlnirea în comunitate care a avut loc la şcoala nr 136 .

În cadul proiectului, în data de 8 noiembrie 2016 a avut loc o întâlnire cu tema "Educaţia parentală - faţă în faţă cu riscurile abandonului şcolar".

Evenimentul a avut loc la şcoala gimnazială nr 136, sector 5 Bucureşti, strada Prelungirea Ferentari nr 69.  Locaţia acestui eveniment a fost aleasă ţinând cont de faptul că şcoala este situată într-o comunitate cu populaţie majoritară de etnie roma şi familii defavorizate. Abandonul şcolar este un fenomen destul de frecvent, mai ales pentru clasele superioare, părinţii fiind unul din factorii care încurajează părăsirea timpurie a şcolii, indeosebi pentru fetele de peste 12-13 ani.

Această întâlnire s-a organizat de către Fundaţia Copiii Noştri în colaborare cu Primăria sectorului 5, cu Inspectoratul şcolar sector 5 şi cu direcţia şcolii.

La întâlnire au participat 30 de persoane, reprezentanţi ai Primăriei şi ai Consiliului local (Consilierul pentru problemele familiilor roma şi mediatorul social al primăriei), reprezentanţi ai Inspectoratelor şcolare din sectoarele 1, 2 şi 5 din Bucureşti, cadre didactice din şcoala 136 şi din alte şcoli din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, părinţi.

Obiectivele acestei întâlniri au fost :

  • Să aducă în atenţia participanţilor rolul important al educaţiei parentale şi al bunei comunicări cu părinţii, mai ales în cazul părinţilor cu un nivel de educaţie precar
  • Discutarea unor aspecte legate de cauzele abandonului şcolar
  • Nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi pentru ca acestia sa poată oferi copilului o educaţie corespunzătoare, capabilă să-i faciliteze integrarea şcolară, socială şi ulterior profesională.
  • Prezentarea unor modele şi probleme specifice comunităţii respective şi modul în care autorităţile locale pot rezolva sau ameliora aceste probleme.

Participanţii au primit fiecare o mapă a proiectului conţinând : prezentarea proiectului cu menţionarea finanţatorilor,  pliantul, posterul, prezentarea FCN, broşuri pentru educaţia parentală, un exemplar din „Studiul de cercetare referitor la educația parentală şi nevoia de servicii pentru părinţi", invitația, agenda precum şi unele prezentări.

Programul după care au avut loc dezbaterile a fost următorul: 

 

AGENDA 

„Întâlnirii în comunitate" de  la școala  gimnaziala nr. 136, sector 5 Bucureşti,  în data de 8.11. 2016

   

12.00 - 12.10 : Cuvânt de bun venit şi prezentarea participanților importanți -     doamna prof. Laura Verde, director Școala gimnaziala nr 136

12.10 - 12.20:  Prezentarea proiectului şi a programelor de educație parentală ale Fundației Copiii Noștri, Martha Iliescu, Preşedinte Fundaţia Copiii Noştri

12.20 - 12.45: Prezentarea concluziilor „Studiului de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi » : Prof. Viorica Preda, Inspector general MENCS

12.45 - 13.00: Analiza asupra necesitații educației parentale în învăţământul preşcolar în sector1 Bucureşti: Prof.Georgeta Iordache, Inspector pentru învăţământul preşcolar sector 1, Bucureşti

13.00 - 13.15: Importanta educaţiei parentale pentru prevenirea abandonului școlar: Prof. Petronela Curcan - grădiniţa nr 1 Măgurele, jud Ilfov

13.15 - 14.00 : Dezbateri şi întrebări

14.00 - 14.15: Concluzii şi evaluare

la finalul întâlnirii participanţii au completat chestionare de evaluare, din care au reieşit următoarele CONCLUZII:

  • Educaţia parentală constituie o prioritate
  • Este nevoie de cadre specializate ca „formatori de părinţi" care să organizeze cursuri cu părinţii
  • Este nevoie de o Strategie naţională de educaţie parentală care să reglementeze în mod legal şi oficial această activitate, desfăşurată până în prezent aproape în exclusivitate prin voluntariat sau prin proiecte locale, limitate în timp.
  • Statul trebuie să aloce bugete locale şi fonduri pentru educaţia parentală şi formarea de specialişti.
  • Relaţia scoală - părinţi este esenţială în promovarea unei educaţii corecte pentru copii.