Activitati si evenimente

Întâlnirea în comunitate care a avut loc în Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj .

În data de 27 iulie 2017, în cadrul proiectului „Promovarea strategiei naţionale pentru educaţie parentală", Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj și Parohia Ortodoxă nr.1 – Biserica ,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, Șimleu Silvaniei, a organizat întâlnirea în comunitate cu tema ,,Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală”.
Obiectivul întâlnirii în comunitate a fost, pe de o parte, promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală precum și crearea unei dezbateri privind nevoia de servicii de suport pentru părinți, la nivel local.
La întâlnire au participat 31 de profesioniști (cadre didactice, psihologi, asistenți sociali, personal medical, reprezentanți ai autorităților locale - Primărie, Consiliul Local, DGASPC, directori de școala si alte persoane din comunitate (preot si parinti). 
Întâlnirea în comunitate s-a desfășurat conform următorului program:
10.30-11.00  Primirea participanților.  Distribuirea materialelor informative
11.00-11.30 Introduceri. În deschiderea evenimentului – discursuri din partea reprezentanților autorităților publice locale și a Parohiei Ortodoxe:
- Țurcaș Septimiu – Primar Șimleul Silvaniei
- Rosan Ioan – Primar Comuna Valcăul de Jos
- Boșca Vasile – Preot Parohia Ortodoxă nr.1 – Biserica ”Intrarea în biserică a Macii Domnului”
- Csatari Ioana – Director Grădinița cu program prelungit nr.2 Șimleu Silvaniei
- Bota Ioana – Reprezentant DGASPC Sălaj
- Nechita Viorela – Director Liceul Tehnologic ”Ioan Osian” Șimleu Silvaniei
11.30 - 11.40 Prezentarea proiectului „Promovarea strategiei naţionale pentru educaţie parentală"
11.40 - 12.30 Discuții pe tema educației parentale
12.30 – 12.45 Concluzii
12.45 – 13.15 Vizită la Centrul de Zi
13.15 – 14.30 Masa de prânz

Câteva dintre temele dezbătute în cadrul întâlnirii în comunitate au fost:
-    Este educația parentală necesară?
-    Sunt părinții suficient de pregătiți pentru a oferi copiilor o educație adecvată societății în care trăim?
-    În ce măsură și cum ar trebui ca autoritățile guvernamentale să se implice în educația parentală? Care dintre aceste autorități ar trebui să se implice și în ce mod?
-    Cine ar trebui să desfășoare cursuri de educație parentală și unde? (Rolul școlii, al autorităților cu atribuții în protecția copilului și dezbatere asupra informării părinților prin intermediul internetului).
-    Cum este prevenit abuzul și abandonul copilului prin educația timpurie și intervenția timpurie?
-    Care sunt beneficiile educației parentale?
-    Cine ar trebui să finanțeze programele de educație parentală?

Din discuțiile desfășurate în cadrul întâlnirii în comunitate și din evaluarea chestionarelor completate de către participanți la finalul întâlnirii s-au desprins următoarele concluzii importante:

 • Educația parentală și sprijinul pentru părinți în educarea copilului reprezintă o prioritate.
 • Este necesară crearea unei ocupații specifice de ,,educator parental” în COR.
 • Instituțiile care ar trebui să se implice în implementarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală sunt școlile, autoritățile locale, primăriile, Direcțiile de Asistență Socială și biserica.
 • Promovarea Strategiei Naționale pentru Educația Parentală se poate face cel mai eficient prin organizarea de întâlniri interactive cu părinții, cu copiii și cu diverși specialiști și prin implicarea autorităților locale.
 • Formarea în educația parentală este necesară iar profesioniștii prezenți în cadrul întâlnirii și-au exprimat disponibilitatea pentru participarea la formare;
 • Educația parentală este o necesitate în România, având în vedere numărul ridicat de abuzuri asupra copilului și al cazurilor de abandon;
  •    Nu doar cadrele didactice ar trebui formate ca educatori parentali, ci și asistenții sociali, psihologii, personalul medical și alți profesioniști care lucrează în mod direct cu copii și părinți;
 • În opinia participanților la această întâlnire, educația parentală ar trebui predată tuturor profesioniștilor care lucrează cu copii (medici, asistente medicale, asistenți sociali, cadre didactice, psihologi, avocați etc.), ca parte din studiile universitare sau postuniversitare;
 • O categorie specială de părinți care au nevoie de suport parental este aceea a părinților care pleacă la muncă în străinătate deoarece aceștia pierd, adesea, contactul cu copiii lăsați acasă în grija rudelor.
 • În ceea ce privește finanțarea programelor de educație parentală, Ministerul Educației, al Muncii, precum și alte ministere ar trebui să ofere finanțare anuală.
 • Autoritățile publice locale și primăriile din Sălaj sunt de acord să susțină cursuri de formare în educația parentală precum și cursuri cu părinții.
 • Educația parentală nu este foarte costisitoare iar efectele ei sunt remarcabile.
 • Educația parentală ar trebui începută încă de la grădiniță; inclusiv copiii ar trebui informați despre rolul părinților în dezvoltarea copiilor.