Activitati si evenimente

“Educaţia parentală - Paşi spre viitor“ organizată în orașul Luduș, jud Mureș .

In ziua de 26 noiembrie, ora 10.00 la Grădinița "Căsuța fermecată", str. Crinului, nr.38 din orașul Luduș , a avut loc masa rotundă cu tema "Educaţia parentală - Paşi spre viitor" organizată de Primăria și Consiliul Local Luduș în colaborare cu Fundaţia Copiii Noştri , Inspectoratul Școlar Județean Mureș și cu Asociația Cultural-Creștină "Sfinții Împăraţi Constantin și Elena" Luduş,  în cadrul proiectului "Promovarea strategiei naţionale de educaţie parentală", co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Această întâlnire si-a propus să dezbată câteva aspecte importante referitoare la educaţia parentală şi la promovarea Strategiei naţionale de educaţie parentală care să reprezinte un cadru legislativ unitar şi coerent pentru a putea oferi servicii de sprijin parental adecvate, flexibile şi accesibile tuturor categoriilor de părinţi.

Câteva dintre temele care au fost abordate în cursul întâlnirii:

  • De ce este nevoie de educaţie parentală? Sunt părinţii de astăzi suficient de pregătiţi pentru a oferi copilului o educaţie adecvată societăţii în care trăim?
  • Autorităţile/instituţiile care ar putea avea atribuţii în domeniul educației parentale
  • Relaţia între grădiniţă/școală/instituţia de învăţământ şi familie reprezintă una din cele mai importante verigi din „lanţul" dezvoltării armonioase şi a reuşitei copilului
  • Educaţia nu îi priveşte numai pe părinţi ci priveşte întreaga societate deoarece este vorba de a pregăti copilul pentru viaţa lui în societate; educaţia trebuie să îl facă pe copil puternic, să-l ajute să-şi construiască viitorul, să depăşească greutăţile şi să facă faţă provocărilor
  • Competențele parentale nefiind înăscute, părinţii au dreptul la sprijin şi susţinere.

La acest eveniment au participat 26 de persoane dintre care reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local Luduş, reprezentanţi ai Fundației Copiii Noştri din Bucureşti, reprezentanți ai Asociaţiei "Sfinții Împăraţi Constantin și Elena" din Luduş, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Mureș­, inspectori școlari și metodiști, alți reprezentanţi ai instituțiilor implicate in educația, sănătatea si protecția copilului şi a familiei: directori de școli, cadre didactice, asistenți sociali, medici, reprezentanți ai bisericilor și nu în ultimul rând părinți.

Fiecare participant a primit mapa proiectului cu următorul conținut: broșura proiectului, posterul proiectului, broșurile produse in proiect, un exemplar din „Studiul de cercetare referitor la educația parentala si nevoia de servicii pentru parinti", invitația, agenda, comunicatul de presa, prezentarea proiectului si prezentarea FCN.

Din evaluarea chestionarelor completate de participanți la finele evenimentului s-au desprins următoarele concluzii:

  • Educația parentala este foarte necesara si utila deoarece majoritatea parintilor nu poseda suficiente competente parentale si cunoștințe despre educația corecta a copilului
  • Printre activitățile cele mai importante pentru promovarea educatiei parentale participanții au menționat cursuri in sala si on line adresate parintilor, intalniri tematice cu parintii in scoli si grădinițe, distribuirea de materiale informative pe intelesul parintilor
  • Instituțiile care ar trebui sa-si asume responsabilitatea educației parentale sunt atat cele la nivel guvernamental cat si local implicate in educația, sănătatea si protecția copilului
  • Educația si informarea parintilor precum si servicii de sprijin pentru o buna parentalitate pot fi puse la dispoziția parinților in cadrul școlilor, grădinițelor, cabinetelor de consiliere din CJRAE, cabinetelor medicale, asistenți sociali etc

  

AGENDA EVENIMENTULUI

Masă rotundă "Educaţia parentală- paşi spre viitor"

 

 9.30 - 10.00  Primirea şi înregistrarea participanţilor. Distribuirea materialelor de informare

10.00 - 10.10 Deschiderea evenimentului ,prezentarea participanţilor- prof. Ana Pandrea

10.10 - 10.30 Prezentarea proiectului  "Promovarea strategiei naţionale de educaţie parentală"- dna Adina Ovedenie, Fundaţia Copiii Noştri

10.30 - 10.45 Alocuţiunile partenerilor -prof. Irina Trifan, inspector şcolar educaţie timpurie

10.45 - 11.00 Alocuţiunile partenerilor- dl. Cristian Moldovan , primar al oraşului Luduş

11.00 - 11.15 Alocuţiunile partenerilor -pr. Viorel Ormenişan, preşedinte al Asociaţiei Cultural-Creştine "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" Luduş

11.15 - 11.30 Pauză de cafea

11.30 - 12.30 Dezbateri. Schimb de idei, propuneri- prof. Ana Pandrea, invitaţi

12.30 - 12.40 Sinteza discuţiilor şi închiderea evenimentului