Activitati si evenimente

Deplasarea în România a delegaţiei elvețiene pentru schimbul de experienţă cu partenerii români .

În perioada 6-9 iunie 2017, conform planului de activități al proiectului, a avut loc vizita in România a reprezentanților organizației elvețiene partenere - Formation des Parents – CH, la care au participat 4 profesioniști elvețieni si anume:

 • Dna. Christelle SCHLÄPFER, Director “Formation des Parents-CH”,
 • Dna. Gabriela HEIMGARTNER, membru al Comitetului de conducere Formation des Parents- CH,
 • Dna. Jacqueline LASHLEY, Președinte FAPERT, organizație membră a Formation des Parents CH
 • Dl. André CHAPPOT, Coordonator romand Formation des Parents- CH.

Schimbul de experiență a avut ca scop informarea partenerilor elvețieni cu privire la serviciile oferite părinților din România în vederea dezvoltării competențelor parentale și a fost organizat de către echipele de proiect ale Fundației Copiii Noștri și FONPC, care au însoțit delegația elvețiană pe tot parcursul programului.

În cadrul schimbului de experiență delegația elvețiană a participat la masa rotundă cu tema ,,Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală”, care a avut loc în data de 6 iunie 2017 la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, Direcția Dialog Social.

Masa rotundă a fost organizată ca parte a proiectului “Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Evenimentul a fost de asemenea co-finanțat de Reprezentanța UNICEF în România.

Printre participanții la masa rotundă s-au numărat membrii ai Comitetului de Coordonare pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală din cadrul proiectului, reprezentanți ai unor instituții guvernamentale și ONG-uri, precum și dl Gabriel PETREA , Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social.

În cadrul mesei rotunde au luat cuvântul dna. Viorica PREDA, Inspector general din partea Ministerului Educației, care a prezentat ,,Studiul de cercetare privind educația parentală și nevoia de servicii de sprijin pentru părinți”, dna. Luminița COSTACHE, Specialist în educație din partea UNICEF Romania, care a prezentat modurile de implicare a UNICEF în educația parentală din România, și dna. Adina CODRES, Consilier superior ANDPCA, care a vorbit participanților despre obiectivele și direcțiile de acțiune ale Strategiei Naționale pentru Educația Parentală, precum și despre rolul parteneriatului dintre sectorul public și cel privat în domeniul promovării educației parentale în tara noastra.

Din partea delegației elvețiene, dna. Christelle SCHLÄPFER, Director al Formation des Parents-CH, a ținut o prezentare despre organizație, activitățile sale și tipurile de servicii pe care le pune la dispoziția părinților.

Delegația elvețiană, însoțită de echipele FONPC și FCN, a vizitat mai multe organizații și grădinițe:

 • Fundația Internațională pentru Copil și Familie –întâlnire cu dna. Gabriela SARD – Director executiv al FICF și dna. Andreea ENE – Director administrativ;
 • Grădinița Bambi a organizației “Step by Step” – întâlnire cu dna. Carmen ANGHELESCU, Șef Departament Dezvoltare Timpurie;
 • Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială – întâlnire cu dna Maria NEAGOE, Director executiv ACSIS;
 • Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) – întâlnire cu dna Alina DUMITRU (Coordonator pentru formare în organizatia „Terre des hommes”), dl. Bogdan SIMION (Președinte FONPC), dl. Mihai CARP și dna. Adina BURLACU (reprezentanți ai organizației „SOS Satele Copiilor”), dl. Toma MAREȘ (Președinte al FICE), dna. Daniela GHEORGHE (Director Executiv FONPC) și Gabriela Udrea (Asistent proiect FONPC);
 • Grădinița nr. 50 din București – întâlnire cu dna Margareta CHICOȘ, Director;
 • Fundația Copiii Noștri, întâlnire cu echipa de proiect FCN pentru discutarea diverselor aspecte ale proiectului;
 • Fundația Phillip, întâlnire cu dl. Ovidiu FILIPESCU, Președinte;
 • Asociația Valentina, întâlnire cu dna Gabriela GHEORGHE, Director executiv.

Câteva concluzii care au reieșit în cadrul schimbului de experiență :

 • Schimbul de experiență a fost o oportunitate pentru profesioniștii elvețieni de a cunoaște mediul social din România și eforturile depuse până în prezent în domeniul educației parentale;
 • Cu ocazia mesei rotunde, delegația elvețiană a întâlnit profesioniști români din mediul ONG și mediul guvernamental, a participat la dezbateri și a împărtășit propria experiență in domeniul educației parentale. Profesioniștii români au aflat informații despre programele de educație parentală din Elveția, tipurile de servicii disponibile pentru părinți și au putut compara mediul social elvețian cu cel român;
 • Una dintre cele mai interesante diferențe între experiența din România privind educația parentală și experiența elvețiană este formarea profesorilor ca educatori parentali. În Elveția, părinții preferă ca educatorii parentali să nu fie profesori / cadre didactice din pricina confuziei de roluri – un profesor pentru copii este perceput ca fiind foarte diferit de un educator pentru adulți. Pe de altă parte, in Romania, experienta si studiile de cercetare au aratat ca părinții români nu numai ca au încredere în profesori pentru a le transmite informații legate de educația copiilor lor, dar considera si ca reprezinta cea mai indicata dintre categoriile de profesionisti pentru a fi educatori parentali.
 • În urma vizitelor la ONG-uri și grădinițe, profesioniștii elvețieni au dobândit o înțelegere mai aprofundată a mediului social din România și a tipurilor de servicii disponibile atât pentru părinții ce dispun de mijloace materiale cât și pentru cei ce fac parte din categorii sociale dezavantajate.