Activitati si evenimente

“Cum să îi înțelegem și să îi sprijinim pe părinți, astăzi” (31 august - 05 septembrie 2015, Sinaia, Prahova) .

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în parteneriat cu organizația elvețiană Formation des Parents – CH (Lausanne, Elveția), a organizat seminarul nr. 3 cu titlul „Cum să îi înțelegem și să îi sprijinim pe părinți, astăzi”. Seminarul a avut loc între 31 august și 05 septembrie 2015, în localitatea Sinaia, județul Prahova.

Obiectivul seminarului a fost promovarea metodelor eficiente de lucru cu părinții și de educație parentală în general, ca suport pentru acei părinți care se confruntă cu probleme din ce în ce mai complexe în ceea ce privește educarea și comunicarea cu copilului, precum și transferul de experiență din partea partenerului elvețian pentru profesioniștii români.

Participanții la seminar

Formatorii pentru acest seminar au fost Dna. Kirsten Kirschner, formator părinți, animator ateliere pe diverse tematici din domeniul educației în cadrul organizației Formation des Parents – CH Elveția și Liana Roba, student la Universitatea din Cluj – Facultatea de psihologie, asistent formator pentru acest seminar de formare.

Participanții la seminar au fost 20 profesioniști din cadrul ONG-urilor (membre și nemembre FONPC) și DGASPC-urilor, cadre didactice din învățământul preșcolar din București și județele: Sibiu, Timișoara, Dolj, Călărași, Buzău, Ialomița, Ilfov, Prahova.

Concluziile seminarului

Majoritatea participanților au considerat că au dobândit cunoștințe noi despre educația parentală precum și noi abilități de comunicare. De asemenea, au afirmat că se simt capabili să organizeze întâlniri cu părinții și că vor aplica metodele învățate în cadrul seminarului.

Toți participanții au fost foarte satisfăcuți de profesionalismul trainerilor și de calitatea metodelor pedagogice.

Toți participanții și-au exprimat dorința de a continua să participe în cadrul proiectului și de a organiza mese rotunde și întâlniri în comunitate în județul de proveniență.