Despre noi

Fundaţia Copiii Noştri este o organizaţie non-profit cu caracter filantropic, apolitic şi caritabil, înfiinţată cu hot. civila nr. 45/23 iulie 1992, în virtutea legii nr. 21/1924

Prin proiectele sale, Fundaţia Copiii Noştri susţine familia în unitatea ei, informează şi educă părinţii în ceea ce priveşte nevoile de dezvoltare ale copilului, previne neglijarea şi separarea copilului de familie, abandonul familial și școlar şi promovează în rândul familiilor şi al comunităţii drepturile copilului (dreptul la educaţie, joc, hrană, asistenţă medicală, dreptul de a-şi exprima opiniile, etc.), conform Convenţiei pentru Drepturile Copilului.